Microsoft heeft samen met overheden, bedrijven, openbare instellingen en maatschappelijke organisaties het Charter for Digital Inclusion in Belgium ondertekend

Voor Microsoft is digitale inclusie en het aanleren van digitale vaardigheden een prioriteit. Daarom heeft Microsoft de krachten gebundeld met DigitAll, dat BNP Paribas Fortis en Proximus als belangrijkste partners heeft en vandaag de verschillende overheden van ons land en een dertigtal bedrijven, openbare instellingen en maatschappelijke organisaties verenigt. Microsoft en anderen zetten zich in om de digitale kloof in België te verkleinen door het Digital Inclusion Charter te ondertekenen. In een steeds digitaler wordende wereld beloven we verschillende acties te ondernemen om deze digitale uitsluiting tegen te gaan.

Vandaag voldoet Microsoft aan het initiatief en bezegelt het zijn betrokkenheid bij het project door zijn handtekening – digitaal, onnodig te zeggen – op het Digital Inclusion Charter te plaatsen. Microsoft consolideert zo zijn engagement om digitale inclusie in België te promoten. Het handvest faciliteert de ontwikkeling van netwerken rond digitale inclusie en helpt ook om het bewustzijn van de digitale kloof te vergroten.

Negen toezeggingen

Het Handvest voor digitale inclusie omvat negen tastbare verbintenissen:

  1. Identificeer en deel best practices voor het vergroten van digitale inclusie.
  2. Identificeer belemmeringen voor digitale inclusie en gemeenschappelijke acties om deze te overwinnen.
  3. Moedig het eigen management van de organisatie aan om dit engagement te onderschrijven en te sturen.
  4. Bevorder digitale inclusie in organisaties door interne training en het delen van acties en gemaakte vorderingen te bevorderen.
  5. Promoot digitale inclusie buiten uw organisatie om het aantal ondertekenaars van het Handvest en hun impact te vergroten.
  6. Ondersteuning van campagnes die tot doel hebben van digitale inclusie een prioritair doel te maken, de omvang van de digitale kloof is nog te weinig bekend bij het grote publiek.
  7. Geleidelijk implementeren binnen de eigen procedures van de organisatie om de bevordering van digitale inclusie onder werknemers, klanten en begunstigden te beoordelen.
  8. Neem stappen om vertrouwen op te bouwen in digitale tools en online een gevoel van veiligheid op te bouwen en om gebruikers te wapenen tegen mogelijk misbruik.
  9. Toezicht houden op de implementatie van het charter en, na drie jaar, dit charter evalueren met andere ondertekenaars om de balans op te maken en mogelijke volgende stappen te bepalen.

Meer informatie over dit charter? Klik hier.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.