België: Een nieuwe start in het voormalige ASF-gebied

Een zucht van verlichting bij varkenshouders in Zuid-België. Ruim twee jaar na de eerste gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij wilde zwijnen in de Zuid-Belgische provincie Luxemburg, mogen varkenshouders daar eindelijk weer dieren fokken. Een gerelateerde beslissing werd vorige week genomen door de Belgische hoofddierenarts Dr. Jean-François Heymans van de Federale Autoriteit voor Voedselveiligheid (AFSCA) ondertekend.

De Europese Commissie heeft de opheffing van de gereguleerde zone op 20 november 2020 goedgekeurd. Op 21 december 2020 volgde de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) dit voorbeeld en erkende België als “ASF-vrij” voor alle varkens. Bijna 70 varkenshouders in het voormalige infectiegebied, die tussen 29 september en 2 oktober 2018 gedwongen werden 4.100 van hun dieren te doden, mogen nu de hokken opnieuw bevolken.

Vervoer van dieren vergemakkelijken

Bovendien kunnen varkens van verschillende boerderijen van herkomst in hetzelfde voertuig worden geladen voor geslachte en gefokte varkens, rekening houdend met de relevante bioveiligheidsregels. Wederom is het toegestaan ​​om de last van fokvarkens op verschillende bedrijven te verlagen.

Volgens ASCA blijft waakzaamheid echter geboden. Autoriteiten wijzen op veel nieuwe ASF-gevallen in Oost-Europa en Duitsland. Hoewel de ziekte nu in België als uitgeroeid wordt beschouwd, zullen in de zuidelijke provincie Luxemburg strenge bewakings- en controlemaatregelen worden genomen om te voorkomen dat AVP opnieuw voorkomt bij de wilde zwijnenpopulatie.

Onderhoud natuurhekken en valspelonderzoek

Strikte controlemaatregelen omvatten het onderhoud van wildafscheidingen en het zoeken naar gevallen wild, inclusief bemonstering. Maatregelen om vroegtijdige herintroductie van wilde zwijnen te voorkomen, worden alleen afgebouwd in overeenstemming met een vooraf bepaalde strategie, aldus de ASCA.

AVP werd gedetecteerd bij in totaal 833 wilde zwijnen in het Belgische infectiegebied. Op 11 augustus 2019 is het laatste nieuw besmette karkas gevonden, waarna alleen botten van eerder dode dieren zijn gevonden. Afgezien van België wordt ASP alleen in Europa in Tsjechië “gewist”.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.