Ziekenhuizen en hun personeel staan ​​al onder druk en verzetten zich tegen verplichte vaccins die alleen gericht zijn op zorgverleners

Zo’n 4.000 Franstalige zorgverleners demonstreerden dinsdag tegen de op handen zijnde verplichting om zorgverleners te vaccineren. Verschillende ziekenhuizen hebben echter aangekondigd dat ze leden van hun personeel die injecties weigeren niet zullen uitsluiten, ook al zullen ze door nieuwe regelgeving worden afgedwongen. Momenteel is 10% van de zorgverleners niet gevaccineerd, voornamelijk in Brussel en Wallonië. Dit betekent dat er een tekort aan verpleegkundigen zal zijn. En dit wapentekort dreigt ernstige gevolgen te hebben.

In ons land worden 9 op de 10 zorgverleners gevaccineerd (90% tegen 10% die niet gevaccineerd zijn). Om precies te zijn 94% in Vlaanderen, 84% in Wallonië en 73% in Brussel. Maar er wacht hen een vaccinaansprakelijkheid: federaal gezondheidssecretaris Frank Vandenbroucke heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend, wat resulteert in sancties tegen niet-gevaccineerde zorgverleners door ze te ontslaan. Voorlopig is de wet nog niet aangenomen en zal binnenkort in het parlement worden besproken.

Deze vaccinatieplicht is vanmiddag één van de debatten in het programma “C’est pas tous les jours dimanche”. Om het te bespreken, waren enkele van de sprekers te gast bij Christophe Deborsu. Onder hen Didier Delval, directeur van het Chhwapi-netwerk (redactie, Centre Hospitalier de Wallonie Picarde), Nathalie Lionnet, federaal secretaris en lid van de socialistische vakbond Setca, en Emmanuel André, mmedisch bioloog aan de KULeuven.

Ziekenhuizen zijn al onderbemand: kunnen ze wel zonder 10% zorgverleners?

Voor Belgische gezondheidswerkers en vakbonden geldt de verplichte vaccinatie, die enkel gericht is op medisch personeel, niet “consequent”: We steunen verplichte vaccinatie, maar we vinden dat de doelen van zorgverleners te beperkt zijn. We moeten de doelstellingen voor verplichte vaccinatie uitbreiden en uit de sanctie van ontslag halen. Het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het zal coherenter zijn in termen van volksgezondheid”, Didier Delval schat. Voor hem heeft dit wetsvoorstel geen zin: “We hebben al een kleine staf met zo’n 15% ziekteverzuim, dus daar 10% minder zorgverleners bij optellen, dat is ondraaglijk!”

Netwerkdirecteur Chwapi ging verder omdat hij zei dat hij niet zou uitsluiten dat het personeel vaccinaties zou weigeren, omdat hij geloofde dat ziekenhuizen al onder genoeg druk stonden om meer toe te voegen, legde hij uit in het rapport. “JIk zou ze niet uitsluiten, aangezien alle troepen aan het bed zouden moeten staan. Jezelf benadelen van tien procent van het verplegend personeel brengt de continuïteit van zorg in termen van minimale uitkering ernstig in gevaar.”

Voor hem zal het virus meer van buiten komen met bezoek dan van binnenuit en zorgverleners. Hij legde uit dat het zijn bezoekers die het virus naar ziekenhuizen brengen, en begrijpen daarom dit wetsvoorstel niet dat alleen gericht is op medisch personeel: “Het verplegend personeel kent de beschermende maatregelen. We zijn uitgerust om patiënten te beschermen. We merken ook in onze instelling, en dit is ook het geval in Frankrijk, dat we 6 clusters hebben na het heropenen van bezoeken. Vandaar het schrappen van bezoeken. Sindsdien hebben we geen meer clusters hebben”, hij legde uit. Toen besloot hij: “Zeker als we dit cluster hebben testen we al onze medewerkers op de betreffende zorgeenheid, 5 mensen zijn positief en 5 daarvan zijn gevaccineerd en niet gevaccineerd”.

We kunnen geen werknemers verliezen als we niet langer in capaciteit zijn

Nathalie Lionnet, zoDe federale secretaris en leden van de socialistische vakbond Setca zijn het met zijn mening eens:De fundamentele vraag is niet de vaccinatiestatus te kennen van de mensen die aan het bed van patiënten en bewoners staan, maar vooral te weten wie er aan hun zijde zal staan! We sluiten elke dag het bed, we sluiten de thuiszorg – die zo dicht mogelijk bij de bevolking staat. We hebben mensen die momenteel geen toegang hebben tot gezondheidszorg! We kunnen het ons niet veroorloven om werknemers te verliezen als we het ons niet meer kunnen veroorloven.”, hij is boos.

Voor hem is dit een fundamentele actie die moet worden ondernomen, een actie op het gebied van de volksgezondheid die de hele bevolking, patiënten en zorgverleners zal beschermen. Ze legt uit dat de doelstellingen voor zorgverleners niet geschikt zijn: Als vaccins een fundamenteel instrument zijn, moet het debat over de volksgezondheid op politiek niveau plaatsvinden. Maar de volksgezondheid van vandaag is de zorg voor patiënten, dit is een verbintenis die we zijn aangegaan. Daar heb je personeel voor nodig en niemand ontslaan! Kijk niet naar niet-gevaccineerde zorgverleners die het niet-gebruik van vaccins rechtvaardigen. Dit is niet wat we zeggen en het is zelfs een belediging voor werknemers om ze te reduceren tot anti-vax. Niet dat”, hij sloeg.

Ziekenhuis onder druk

Aan Emmanuel André, dokter biologen aan de KULeuven, zou het verwijderen van zelfs 2% van het verplegend personeel voldoende zijn om de spanningen te benadrukken waarmee het personeel al te maken heeft, en dit, zelfs vóór de coronavirusepidemie, legt hij uit: “In de Nederlandstalige ziekenhuizen van het land wordt meer personeel gevaccineerd. Het probleem is kleiner, maar we moeten niet denken dat als we scheiden van 1%, 2% of 3% van de zorgverleners, het er niet toe doet. Dit is al teveel!”

Voor microbiologen is het probleem meer globaal en komt het voort uit een systeem dat de afgelopen jaren niet genoeg heeft geïnvesteerd in de echte faciliteiten en behoeften van ziekenhuizen: “Het zorgstelsel staat onder druk. We zijn erfgenamen van een systeem dat te weinig investeert in verplegend personeel, we moeten vandaag echt duurzame oplossingen bieden”, concludeerde hij.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.