Staatsraad schort gezondheidsmaatregelen in de culturele sector op

De Raad van State heeft dinsdag besloten om de gezondheidsmaatregelen die de adviescommissie op 22 december in de culturele sector heeft opgelegd, op te schorten. Deze beslissing betreft alleen het theater, maar niet de bioscoop.

De inspanningen van de Staatsraad van de actoren van de culturele wereld vonden eindelijk hun weerklank. De Staatsraad schorste de actie waartoe het raadgevend comité (Codeco) op 22 december had besloten. De Raad van State vond met name deze sluitingen niet in verhouding tot de bestrijding van de pandemie.

Dit is een overwinning voor de culturele sector, door de acties van de theatermakers, dus los van de andere twee lopende juridische procedures.

Daarom mogen theaters per direct weer open. Voor andere culturele podia (bioscoop, concertzaal of andere uitvoeringen) is dit wat obscuurder, iets meer onderhevig aan verschillende interpretaties. Het is beter om te wachten tot vrijdag, aangezien er al weer een beroep is ingediend bij de Raad van State. (Opnieuw leren)

Spectaculaire gang van zaken

Is theatermaker Mathieu Pinte die zich verzet tegen de Belgische staat. Voor hem is het een machtsoverschot en onevenredige actie, evenals een schending van het recht op werk en toegang tot cultuur. Een steeds moeilijker te slikken maatregel want ondanks de financiële gevolgen waren de meeste geplande shows uitverkocht. Producenten hebben onmiddellijk verzocht om opschorting van het koninklijk besluit dat de sluiting van onder meer bioscopen beveelt om de coronavirusepidemie in te dammen, zoals besloten door Codeco.

Zijn advocaat, François Viseur, won de zaak. De schorsing van dit koninklijk besluit zou de hele culturele sector ten goede komen.

Alle andere acties waartoe tijdens de Codeco op 22 december is besloten, blijven van kracht.

Ochtendvergadering

De ironie: deze beoordeling viel bijna gelijktijdig met het mislukken van een virtuele ontmoeting dinsdagochtend tussen de cultuursector en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Culturele actoren eisten dat het sluitingsbevel met spoed zou worden opgeheven door de overlegcommissie. Een verzoek dat minister Vandenbroucke weigerde goed te keuren… De beslissing die dinsdag door de Raad van State werd genomen ten gunste van theaters en culturele centra is de eerste schending van een actie die vorige week werd beslist door een raadgevend comité. Andere actoren in het bredere spectrum zijn de afgelopen uren aangespannen door andere actoren, hetzij voor de Raad van State, hetzij in kort geding bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.