“Overstromingsdementie op alle niveaus”: Zürich presenteert analyse van extreme weersomstandigheden …

Zürich Groep Duitsland

2 documenten

De extreme weersgebeurtenis “Bernd” veroorzaakte grote schade in juli 2021 – en veel menselijk leed, vooral in West-Duitsland. Zo ver moet het echter niet gaan. In principe kunnen zelfs extreme weersomstandigheden van deze omvang tijdig worden onderkend en kunnen mogelijke gevolgen beter worden opgevangen. Dit is de conclusie van de PERC event analysis (post-event review capacity) van Zurich Insurance.

Keulen, 23 juni 2022 – De extreme weersgebeurtenis “Bernd” veroorzaakte grote schade in juli 2021 – en veel menselijk leed, vooral in West-Duitsland. Zo ver moet het echter niet gaan. In principe kunnen zelfs extreme weersomstandigheden van deze omvang tijdig worden onderkend en kunnen mogelijke gevolgen beter worden opgevangen. Dit is de conclusie van de PERC event analysis (post-event review capacity) van Zurich Insurance. In zijn meest uitgebreide analyse tot nu toe heeft Zurich Insurance gepresenteerd wat de tragische gebeurtenissen van afgelopen zomer heeft veroorzaakt en hoe de stad en de samenleving kunnen leven met de gevolgen van toekomstige overstromingen. Eén ding is duidelijk: wie rampen reduceert tot onvoorziene extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, waarvan de gevolgen onomkeerbaar zijn, schat een complexe realiteit verkeerd in. Uit het onderzoek blijkt dat onvoldoende inzicht in overstromingen, problematische wederopbouwconstructies en in het begin onvoldoende risicobeperkende maatregelen een beslissende rol hebben gespeeld bij de ramp. Het PERC-rapport is opgesteld door experts van het Zurich Flood Resilience Programme, de International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), ISET-International (ISET) en de London School of Economie (LSE).

Het incidentrapport is gebaseerd op duizenden e-mails en gesprekken ter plaatse met getroffenen en hulpdiensten. Als gevolg hiervan geeft het rapport ook aanbevelingen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor politiek op gemeentelijk, staats- en federaal niveau over hoe kwesties zoals vroegtijdige waarschuwing, civiele beschermingsstructuren en overstromingspreventie en gevarenbewustzijn bij toekomstige bewoners beter kunnen worden ontworpen, waardoor een grotere veiligheid.

Onnauwkeurige voorspelling en modellering

Hoewel de intensiteit van extreme weersomstandigheden goed wordt voorspeld, zijn er alleen nauwkeurige uitspraken over hoogwatervoorspellingen voor grote rivieren zoals de Rijn en de Moezel. Ook in de kleinere rivieren is de situatie onvoorspelbaar.

Daar zijn veel redenen voor: Naast het gebrek aan samenwerking tussen de meteorologische en hydrologische voorspellingsdiensten en de lokale rampenbestrijding, ontbreekt het ook aan een aantal meetstations die bijdragen aan het voorspellen van overstromingen. Bovendien is de nauwkeurigheid van het overstromingsmodel nog lang niet voldoende.

Ervaring opnemen in ontwikkelingsplannen

Ontoereikende overstromingsgevaarkaarten kunnen ook in de toekomst een probleem vormen: “Overstromingskaarten en overstromingsgebiedaanduidingen moeten niet alleen verwijzen naar de ‘gemiddelde incidentie’, maar moeten ook de maximaal mogelijke overstromingsscenario’s bevatten”, waarschuwt Horst Nussbaumer, hoofd claims en Duitsland Zürich Group Operations Officer. “Met realistische aannames kunnen de meest ingrijpende overstromingen, bijvoorbeeld door verzadigde grond of verstoppingen, worden geschetst. Dit helpt op zijn beurt bij het inschatten van het risico van toekomstige overstromingen. In de toekomst zou de gemeente de bevindingen ook meer moeten meewegen bij het opstellen van bestemmingsplannen en inrichtingsplannen”, aldus Nussbaumer.

Technisch systeem voor vroegtijdige waarschuwing en ontoereikende inhoud

Huidige early warning systemen zoals MoWaS, inclusief diensten als KATWARN of de NINA alert applicatie, geven niet te weinig of tegenstrijdige informatie. De zender en ontvanger van alerts zijn niet altijd voldoende getraind om de mogelijkheden van het systeem optimaal te benutten.

Push- in plaats van pull-berichten zorgen voor een strakke communicatieketen van autoriteiten via lokale hulpdiensten naar bewoners. Daarnaast moet ook de kloof worden gedicht tussen technische rapporten van autoriteiten en teksten die voor alle generaties gemakkelijk te begrijpen zijn. In het geval van de ineenstorting van het mobiele internet, wordt ook de zogenaamde “mobile broadcasting” aanbevolen, een technologie die al in veel landen is ingeburgerd.

“Flood Dementia”: “Bernd” is niet de grootste ramp in de geschiedenis

“De catastrofale overstromingen werden door veel van de getroffenen omschreven als ‘ongekend’ en ‘onvoorspelbaar’. Hoewel dit gezien de omstandigheden begrijpelijk was, werd ook bewezen dat het niet klopte. Uit gegevens blijkt dat er al in 1804 een overstroming van vergelijkbare sterkte in het Ahrdal was. Er was ook een overstroming in 1910 die de bestaande recordniveaus aanzienlijk overschreed”, legt Michael Szönyi, hoofd van het Flood Resilience Program in Zürich, uit. “Het blijkt dat extreme weersomstandigheden te snel worden vergeten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de verregaande waterveiligheidsplannen van de jaren twintig nooit zijn uitgevoerd. Zelfs toen het Ahrdal in 2016 weer onder water kwam te staan, was er sprake van gebeurtenissen van de eeuw, die historisch gezien verre van dat zijn.” Vandaag, bijna een jaar na “Bernd”, is de vraag naar natuurrampenverzekeringen al op het niveau van vóór de ramp. “Het vermogen van de bevolking om met natuurrampen om te gaan is over het algemeen afgenomen. Daarom moet de kennis dat overstromingen kunnen optreden en welke dimensies ze kunnen optreden, steviger en permanent in de hoofden van mensen worden verankerd”, zei Szönyi. Overstromingswaarschuwingsdagen en visueel opvallende historische overstromingsborden helpen hier. Ook trainingen over de gevaren van het evenement en ontruimingsoefeningen moeten worden gepland, bijvoorbeeld op scholen. Omgaan met alarmen, vooral valse alarmen, moet worden geoefend. Bovendien mogen overstromingen niet worden gekarakteriseerd als “compleet onverwacht” of “ongekend”. Michael Szönyi waarschuwt: “Verbale dramatisering als een enkele catastrofale gebeurtenis leidt tot een intuïtief onjuiste inschatting van de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis. Tegelijkertijd richten publieke discussies zich vaak uitsluitend op klimaatverandering als oorzaak van de gevolgen van deze extreme weersomstandigheden. Het beperkt ook de beschouwing tot slechts een van de vele aspecten die uiteindelijk tot deze catastrofe hebben geleid. Preventie raakt uit beeld.”

Over “Bernd” extreme weersomstandigheden:

De extreme weersgebeurtenis “Bernd” veroorzaakte een geschatte totale schade van 40 tot 50 miljard euro en meer dan 230 doden in één week. Niet alleen gebieden van de Ahr, Erft en hun zijrivieren werden getroffen, maar ook België, Luxemburg en Nederland.

Over PERC en het Flood Resilience-programma:

De Post-Event Review Capability (PERC) maakt deel uit van de “Zurich Flood Resilience Alliance” en is gewijd aan het onderzoeken van grote overstromingsgebeurtenissen, met een onafhankelijke beoordeling die momenteel aan de gang is. De focus van dit onderzoek ligt op het identificeren en verzamelen van best practices voor het verbeteren van de overstromingsbestendigheid, overstromingsrisicobeheer en rampenbestrijding. Een even belangrijke taak is het identificeren van concrete mogelijkheden voor verdere verbetering op dit vakgebied. Sinds 2013 heeft PERC verschillende overstromings- en bosbranden geanalyseerd en twee onderscheidingen ontvangen. In voortdurende dialoog met verschillende experts en autoriteiten wordt de verzamelde kennis geconsolideerd en vrij toegankelijk voor het geïnteresseerde publiek.

Volledige studie en korte briefing inbegrepen hier verkrijgbaar.

Zurich Gruppe Deutschland
Unternehmenskommunikation
Bernd O. Engelien
Deutzer Allee 1
50679 Köln
Deutschland

Telefon +49 (0) 221 7715 8000
Mobil +49 (0) 172 810 3858 bernd.engelien@zurich.com
http://www.zurich-news.de

De Zurich Group in Duitsland maakt deel uit van de wereldwijde Zurich Insurance Group. Met een premie-inkomen (2020) van ongeveer 5,9 miljard EUR, kapitaalinvesteringen van meer dan 51 miljard EUR en ongeveer 4.400 medewerkers, is Zürich een van de toonaangevende verzekeraars op het gebied van onroerendgoed- en levensverzekeringen in Duitsland. Het aanbieden van innovatieve, efficiënte en duurzame producten en oplossingen voor verzekeringen, voorzieningen en risicobeheer uit één hand. Individuele klantgerichtheid, hoogwaardig advies en continue actie staan ​​hoog in het vaandel.

Mata Hari

"Koffie pionier. Analist. Algemene muzieknerd. Bacon maven. Toegewijde organisator. Ongeneeslijke internetninja. Ondernemer."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.