Nieuw scenario voor klimaatneutraal België in 2050

De Belgische minister bevoegd voor klimaat Zakia Khattabi (Eco Party) en de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu presenteerden 1is Juni een toekomstgericht rapport dat analyseert of het scenario al dan niet past in de Belgische doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken.

Dit rapport in het Engels, hieronder beschikbaar, beschrijft 5 scenario’s:

  • basisscenario op basis van bestaand beleid;
  • een scenario” gedrag focus op veranderingen in levensstijl » ;
  • een scenario” technologie » Ondersteuning van de toepassing van koolstofarme technologie;
  • centrale scenario zegt “ KERN 95 “Gebaseerd op “Een evenwichtige benadering tussen gedrags- en technologische dimensies “En ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in België tegen 2050 met bijna 95% wordt verminderd in vergelijking met 1990 (restemissies worden “gecompenseerd” om koolstofneutraliteit te bereiken);
  • een scenario” vraag, waarbij de implicaties worden onderzocht van een traject dat wordt gekenmerkt door een hogere vraag naar energie dan in het vorige scenario ».

Concluderend stelt het rapport dat “ het bereiken van klimaatneutraliteit in België tegen 2050 is technisch haalbaar, ook al is deze transitie een grote uitdaging voor alle sectoren en vereist ze systeemverandering, zowel gedragsmatig als technologisch. »(1).

Houd er rekening mee dat de online tool ” stelt je in staat om je eigen transitiescenario naar klimaatneutraal België tegen 2050 te construeren en de verschillende te maken afwegingen zelf uit te testen ». U kunt er toegang toe krijgen door hier te klikken.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.