Hieronder volgen de wijzigingen die van kracht worden op 1 januari 2022

Wie zei overgang naar een nieuw jaar, zei verandering … En voor dit nieuwe jaar, zoals elk ander, zal er goed nieuws en slecht nieuws zijn. Geld, mobiliteit, milieu, zorg, we hebben een overzicht gemaakt van de grote noviteiten van 2021.

  • Belastingen, energie, banken, verzekeringen, …: dit verandert er voor uw portefeuille

  • Het einde van de Euro 4-dieselwagen in Brussel, de bedrijfswagen, fiscaliteit: dit verandert met uw mobiliteit

  • Geneesmiddelenvergoeding, salaristoeslagen, organisatie: dit verandert er met betrekking tot uw zorg- en zorgsector

  • Afvalscheiding, fotovoltaïsch, nucleair: dit is wat er verandert vanuit milieuperspectief

  • Compensatie, btw, verminderde aanwerving: dit verandert er voor zzp’ers

Salarisverhogingen: lagere loonindexatie en belastingverlagingen

Wat betreft studenten, bursalen die een inkomen voor sociale integratie (RIS) ontvangen, zullen ook een verhoging van het sociaal-professionele uitsluitingsplafond zien waarop ze aanspraak kunnen maken tijdens het werken, tot het maximum dat geldt voor niet-beurshouders, dat is een daling van 72,23 euro per maand naar 264,13 euro per maand. De maatregel, die bij het begin van de coronacrisis inging, gaat op 1 januari in.

Sociale inhoudingen en premies voor aangepaste werkbedrijven worden vanaf 1 januari 2022 gestandaardiseerd zodat al deze bedrijven op gelijke voet staan ​​en het onderscheid tussen beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen verdwijnt. Deze wijziging houdt in dat werknemers met een handicap in alle voor werkgelegenheid gecorrigeerde ondernemingen zijn vrijgesteld van loonmatigingsbijdragen.


Vind hier andere maatregelen die uw geld betreffen en die vandaag van kracht worden: Belastingen, energie, banken, verzekeringen, …: dit verandert er voor uw portefeuille


Euro 4-dieselwagens zullen niet langer beschikbaar zijn in Brussel

De Lage-emissiezone (LEZ) in Brussel zet op 1 januari een nieuwe stap met een verbod op Euro 4-dieselvoertuigen om de luchtvervuiling te verminderen.

Deze auto’s, bestelwagens, bussen en minibussen kunnen niet meer rijden binnen de LEZ, die 19 Brusselse gemeenten bestrijkt.. Zowel de Brusselse ring als de toegangswegen tot parkings (P+R) worden niet aangetast door deze maatregel.

Ongeveer 76.500 voertuigen van 11 jaar en ouder, geregistreerd in België en in het verkeer in het betrokken Brusselse Gewest (waarvan 25.000 geregistreerd in Brussel).

Volgens Leefmilieu Brussel is dit een dieselwagen van de nieuwe generatie die niet mag worden uitgerust met een roetfilter. Daardoor vervuilen ze meer en stoten ze grote hoeveelheden fijnstof uit.

De overgangsperiode is gepland voor drie maanden tot 1 april 2022, vanaf welke datum bestuurders die overtreden een boete van 350 euro krijgen.


Vind hier andere maatregelen die betrekking hebben op uw mobiliteit en die vandaag van kracht worden: Einde van Euro 4-dieselvoertuigen in Brussel, bedrijfswagens, belastingen: hier zijn de wijzigingen met betrekking tot uw mobiliteit


Betere vervangingsvoorwaarden voor bepaalde pijnstillers

Een koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat voorziet in een terugbetaling van 20% van de prijs van bepaalde pijnstillers voor chronisch zieke patiënten, wordt op 1 januari 2022 ingetrokken ten gunste van Hoofdstuk IV lijst van vervangbare medicijnen. Dit laatste garandeert de patiënt betere vervangingsvoorwaarden voor deze medicijnen.

Daarom zijn er verschillende pijnstillers op basis van paracetamol geregistreerd op de lijst van vervangbare medicijnen, vooral voor de behandeling van chronische pijn.

Eerder, Dat er zijn twee verschillende kanalen voor deze medicijnvervanging.


Vind hier andere maatregelen die de gezondheidssector betreffen en die vandaag van kracht worden: Geneesmiddelenvergoeding, salaristoeslagen, organisatie: dit verandert er met betrekking tot uw zorg- en zorgsector


Wisselplaatsen in alle steden aangesloten bij Intradel (Luik)

Vanaf 1 januari is in alle bij aangesloten steden een einde gekomen aan het verstikken van gft-ondergoed Intradel – associatie tussen steden in de Luikse regio die 72 gemeenten in de provincie verenigt.

De vereniging biedt gemeenten volledige diensten aan voor het beheer van huishoudelijk afval en soortgelijk afval: preventie, hergebruik, inzameling, sortering, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering, allemaal in overeenstemming met de Europese, Belgische en regionale wetten.

Sommige gemeenten hebben per 1 januari 2021 al de knoop doorgehakt.

Als deze luiers uit het composteringsproces worden gehaald, is het nu noodzakelijk, zowel economisch als qua compostkwaliteit, om kinderluiers uit de organische fractie te verwijderen.’, aldus Intradel.

Luiers vertegenwoordigen ongeveer 45% van de ongewenste items in containers voor organisch afval. “Daar laten staan ​​staat gelijk aan het strooien van 280 plasticdeeltjes per m² landbouwgrond in een vruchtbaar veld.

Daarom moeten luiers vanaf 1 januari 2022 bij de rest van het huisvuil.


Vind hier andere maatregelen die betrekking hebben op het milieu en die vandaag van kracht worden: Afvalscheiding, fotovoltaïsch, nucleair: dit is wat er verandert vanuit milieuperspectief


Beperking doelgroepreductie “eerste betrokkenheid”

Reductie van de doelgroep “first engagement” waardoor de werkgever kan worden vrijgesteld van het betalen van socialezekerheidsbijdragen bij het in dienst nemen van zijn eerste werknemer, wordt vanaf 1 januari 2022 beperkt. Het doel is om te voorkomen dat bedrijven dit systeem weer gaan gebruiken voor zeer dure contracten.

Tijdens de vorige legislatuur voerde de regering-Michel een volledige en permanente vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen in voor de eerste aangeworven werknemer.

Deze maatregel moet een impuls geven aan beginnende ondernemers en het scheppen van banen stimuleren. Maar volgens organisaties als de Rekenkamer en het Planbureau heeft deze maatregel niet het gewenste effect en is hij bovendien duur, aangezien hij op kruissnelheid een miljard euro per jaar kost.

Concreet het verkleinen van de doelgroep”eerste verloving“wordt vanaf 2022 beperkt tot 4000 euro per kwartaal.


Vind hier andere maatregelen die de zelfstandigen betreffen en die vandaag van kracht worden: Compensatie, btw, verminderde aanwerving: dit verandert er voor zzp’ers


Nieuwsbrief

Ontvang elke ochtend krantenkoppen.

Oke

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.