De grote gezondheidswet van Frank Vandenbroucke verwijst naar de Raad van State

Over het omvangrijke wetsvoorstel van minister Frank Vandenbroucke over verschillende gezondheidsvoorzieningen wordt deze week niet gestemd in de Tweede Kamer. Woensdag heeft de oppositie in een plenaire vergadering verzocht om verwijzingen van verschillende amendementen naar de Staatsraad, en deze ook gekregen, waarmee werd bevestigd dat dit voornemen in de commissie tot uitdrukking was gebracht. Het voor dit ontslag benodigde aantal van 50 plaatsvervangers is bereikt.

Dit grote project van meer dan 150 pagina’s omvat tal van voorzieningen: met betrekking tot de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidszorgproducten (FAGG), tot de uitoefening van het beroep in de gezondheidszorg, tot de permanente vorming van gezondheidswerkers in het kader van het coronavirus crisis. Het bevat ook bepalingen over de gemeenschappelijke samenleving en de nationale eenheid van de gewone volkeren.

Het project stelt ook voor om de bevoegdheid van de overheid om de gezondheidsvoordelen te bepalen die van toepassing zijn op derdengelden op te heffen, evenals een verhoging van 25.000 euro aan subsidies aan de RadiOrg-patiëntenorganisatie voor zeldzame ziekten.

Maar sommige aspecten van de tekst zijn problematisch in de ogen van de oppositie.

Inami-nummer en gecentraliseerde database

Voor Catherine Fonck (cdH) introduceert dit project een artikel dat de overheid een wettelijke basis geeft voor het toekennen van individuele sleutels bij succesvolle afronding van studies en diploma’s voor artsen en tandartsen. Daarom kan Inami automatisch geen Inami-nummers meer verstrekken aan degenen die geen quotumcertificaat voor het eerste jaar hebben en hen daarom verbieden te sporten, ook al hebben ze hun studie kunnen voortzetten en slagen.

Tijdens een commissiedebat afgelopen vrijdag verzekerde minister Vandenbroucke, zonder de oppositie te overtuigen, dat artikel 87 van het wetsontwerp pas in werking kan treden na de goedkeuring van een decreet.

Voor Sofie Merckx (PTB) demonstreerde van zijn kant, in navolging van zijn centristische tegenhanger, de oprichting van een gecentraliseerde gezondheidsdatabase die zou worden toevertrouwd aan Smals, de staatsorganisatie voor IT-diensten, onder leiding van Frank Robben. “Belangenverstrengeling en databeheer blijven een onopgelost probleem, zowel in het parlement als in de regering.“, onderstreept de vertegenwoordiger van de communisten. Voor Catherine Fonck gaat het om”richtlijnen voor de bescherming van gevoelige gezondheidsgegevens ondermijnt.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.