Belgische fiscale woonplaats: hoe werkt het? – Belasting

Als de Belgische fiscale woonplaatsregels u hoofdpijn bezorgen, dan bent u niet de enige.

Of je nu net een nieuwe baan hebt gekregen, een startup hebt gestart of een bestaand bedrijf hebt gekocht in België, Fiscale regelgeving kan ingewikkeld zijn.

Voeg daarbij de belastingwetten van uw eigen land, en weten hoe of waar u moet beginnen, is ontmoedigend.

Bent u fiscaal inwoner van België of niet? Speelt uw wettelijke verblijfsstatus een rol? Hoe zit het met een dubbelbelastingverdrag?

Bewaar je aandeel EU-economie taart terwijl u voldoet aan de belastingautoriteiten in België – en uw thuisland.

Lees verder voor antwoorden op al deze vragen en meer terwijl we ons verdiepen in de Belgische regels en voorschriften voor fiscale ingezetenschap.

Wettelijke woonplaats en fiscale woonplaats in België: zijn ze hetzelfde?

Nee, niet noodzakelijk.

Dat is waar uw wettelijke verblijfsstatus in België definiëren gewoonlijk uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden (inclusief belastingen).

Echter, niets vereist de correlatie tussen de wettelijke verblijfplaats van een persoon en waar hij wettelijk verplicht is belasting over zijn inkomen te betalen.

Met andere woorden, Belgische ingezetenen kunnen worden beschouwd als “fiscale niet-inwoners” en dus hun belastingen geheel of gedeeltelijk in het buitenland betalen.

Dus wie telt er als inwoner van België?

Over het algemeen zijn mensen die hun woonplaats of centrum van economisch belang in België hebben gevestigd: fiscaal ingezetene beschouwd.

Als u van plan bent langer dan drie maanden in België te blijven, vereist de Belgische wet dat u: inschrijven in het bewonersregister in de gemeente waar u woont.

Zo geregistreerd, De Belgische fiscus beschouwt u als binnenlandse belastingplichtige. U wordt dan belast over uw wereldinkomen, tenzij u het tegendeel kunt bewijzen.

Hiervoor moet u aantonen dat uw hoofdverblijfplaats of centrum van economisch belang is in het buitenland blijven.

Als de Belgische fiscus u fiscaal niet-inwoner acht (ongeacht uw wettelijke verblijfsstatus), dan enkel belast op uw Belgisch inkomen.

Dit zijn natuurlijk slechts de basis.

Het bepalen van uw fiscale woonplaats in België is iets ingewikkelder. Er gelden andere regels voor individuen vs. rechtspersoon.

Laten we, voordat we ingaan op de details, eens kijken naar overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting (DTT’s).

Wat is P3B? (DTT)?

Een dubbelbelastingverdrag is een overeenkomst tussen twee landen. Dit zorgt voor dubbele belasting eliminatie inkomen van natuurlijke personen of rechtspersonen in grensoverschrijdende situaties.

DTT is gebonden aan wetten en voorschriften van de verdragsluitende landen om te bepalen of een persoon of rechtspersoon in die landen als belastingplichtige wordt beschouwd.

DTT is alleen van toepassing in gevallen waarin de natuurlijke persoon of rechtspersoon is beschouwd als belastingbetalers in de twee landen die de overeenkomst zijn aangegaan.

Wie is volgens DTT fiscaal inwoner van België?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we de Belgische fiscale wet op de fiscale woonplaats van natuurlijke personen en vennootschappen nader bekijken.

als individu

Volgens het Wetboek van de Inkomstenbelasting (BITC) komt u in aanmerking als Belgische belastingplichtige als het volgende in België is gevestigd:

 • uw woonplaats: Gedefinieerd als een plek waar u effectief en permanent woont, waar uw gezin woont en waar uw persoonlijke contacten worden onderhouden.

OF

 • Uw zetel van rijkdom: Gedefinieerd als een plaats waar u uw persoonlijke eigendommen beheert of waar het centrum van uw zakelijke activiteiten zich bevindt. (Dit is echter niet noodzakelijk de plaats waar het onroerend goed en de activa zich bevinden.)

Als Belgische belastingbetaler bent u onderworpen aan inkomstenbelasting over alle belastbare inkomsten waarnaar BITC verwijst, zelfs als die inkomsten in het buitenland werden geïnd of geproduceerd.

Denk aan uw inschrijving in het bewonersregister van de gemeente waar u woont toestaan
Belgische fiscus om aan te nemen dat u binnenlands belastingplichtige bent.

Maar dit kan worden geweigerd door te bewijzen dat uw woonplaats of woonplaats niet materieel in België is opgericht.

Bent u getrouwd en woont uw gezin in België, dan zijn u (en uw echtgenoot) ongetwijfeld beschouwd als een Belgische fiscaal ingezetene. Er is echter geen andere bepaling in de Belgische belastingwet.

Terwijl we tot de feitelijke analyse komen, wordt “gezinswoning” meestal gedefinieerd als het middelpunt van de belangstelling van het huishouden of het dagelijkse leven van het gezin.

Als bedrijf

In het geval van BITC, bedrijf wordt gedefinieerd als elke juridische entiteit, onderneming, instelling of verenigingdie een rechtspersoonlijkheid hebben en betrokken zijn bij zakelijke of commerciële activiteiten.

Een vennootschap wordt fiscaal inwoner van België geacht indien: hij heeft zijn eigen rechtspersoonlijkheiden voldoet aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

 • Een maatschappelijke zetel hebben in België: Aangeduid als officieel kantoor van de vennootschap aangeduid door het CBE (Corporate Crossing Bank) en in de “akte van oprichting” van de vennootschap.

 • Hoofdvestigingen hebben in België:Gedefinieerd als een plaats waar bedrijfsfunctionarissen de bedrijfsactiviteiten coördineren, aansturen en controleren. Het kan ook het hoofdkantoor zijn, zolang het maar het centrum is van coördinatie, leiding en controle van het bedrijf en niet alleen waar bestuursvergaderingen worden gehouden.

 • Een managementleerstoel hebben in België: Gedefinieerd als waar zakelijke besluitvorming, effectief beheer en centraal beheer plaatsvinden. Het wordt verder gedefinieerd als een plaats waar:

  • De algemene vergadering komt regelmatig samen.

  • Het management houdt een vergadering.

  • Het bedrijf houdt documentatie bij, waaronder documenten met betrekking tot verantwoording, werkgelegenheid en sociale bijdragen, en archieven.

  • De voogd van het bedrijf treedt op namens het bedrijf of waar het bedrijf een bankrekening heeft (voor buitenlandse bedrijven).

  • Professionele correspondentie verzonden.

Hoewel een bedrijf veel managementfuncties kan hebben, kan het alleen: één effectieve beheerplaats tegelijk. Het komt erop neer waar Er worden belangrijke management- en commerciële beslissingen genomen die nodig zijn voor de algehele bedrijfsvoering van het bedrijf. Als het afkomstig is van een Belgisch kantoor, wordt een vennootschap naar Belgisch recht beschouwd als een Belgische belastingplichtige.

Belgische niet-belastingplichtige

Een Belgische niet-fiscaal ingezetene of niet-inwoner voor fiscale doeleinden wordt door BITC gedefinieerd als:

 • Een persoon die zijn positie van vermogen of woonplaats in België niet heeft vastgesteld.

 • Een rechtspersoon die geen maatschappelijke zetel, hoofdvestiging of leidinggevende functie in België heeft.

Als niet-fiscaal inwoner van België wordt u of uw onderneming enkel belast op inkomsten uit Belgische bronnen. U moet uw belastinginningskantoor nog steeds op de hoogte stellen van uw niet-fiscale ingezetenschap.

Onthoud dat, ook als u om fiscale redenen een niet-ingezetene aanvraagt, de Belgische fiscus nog steeds het recht hebben om het tegendeel te bewijzen. Zij kunnen aantonen dat u kwalificeert als belastingplichtige op basis van uw persoonlijke situatie. Hier zijn enkele rode vlaggen:

 • Woont in België met een partner of partner

 • Open een Belgische bankrekening

 • Een auto of huis kopen in België

Wanneer er is niet één bepalende factor op zich worden alle omstandigheden door de Belgische fiscus in overweging genomen.

Waarop staat, Bepaalde belastingplichtigen kwalificeren automatisch als niet-ingezetenen. Dit omvat doorgaans diplomaten (en hun familieleden), buitenlandse staatsfunctionarissen, agenten en vertegenwoordigers, regionale entiteiten en publiekrechtelijke instanties.

Terwijl Belgische fiscale inwoners worden belast op hun wereldinkomen,
niet-ingezetenen worden enkel belast op inkomsten uit België (zoals beroepsinkomsten, onroerend goed of verhuizen).

Alle inkomsten uit het buitenland die niet uit Belgische bronnen komen, zijn niet onderworpen aan de Belgische inkomstenbelasting.

Dat gezegd hebbende, moet u als niet-ingezetene voor belastingdoeleinden toch uw buitenlandse inkomsten aangeven op uw Belgische belastingaangifte.

Het gemiddelde belastingtarief dat van toepassing is op uw belastbaar inkomen (afkomstig uit België) is berekend over uw belastbare en belastingvrije inkomen. Dit staat bekend als de exception-with-progress-methode.

Beleggingsinkomsten (ongeacht of deze afkomstig zijn uit het buitenland of in België) zijn:
algemeen uitgesloten van het gecombineerd belastbaar inkomen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen beleggingsinkomsten echter nog steeds onderworpen zijn aan Belgische belasting.

Een niet-inwonerbelasting op inkomsten afkomstig uit België wordt geheven volgens dezelfde regels en tarieven als de gewone inwonersbelasting in België. Deze omvat niet bepaalde federale belastingaftrek genegeerd of beperkt.

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen.

Als een niet-fiscaal ingezetene bijvoorbeeld onroerend goed in België bezit of 75% of meer van zijn wereldwijde beroepsinkomsten uit Belgische bronnen ontvangt, heeft hij recht op dezelfde voordelen en fiscale aftrekposten als de Belgische ingezetenenbelasting.

Als niet-inwoner voor fiscale doeleinden in België bent u niet verantwoordelijk voor gemeentelijke belastingen. Daarentegen is een forfaitaire federale belasting van 7% op de inkomstenbelasting (berekend op uw belastbaar inkomen in België) van toepassing.

Haal het meeste uit uw fiscale woonplaats in België

De Belgische fiscale woonplaatsregels lijken op het eerste gezicht misschien ingewikkeld. Maar als je eenmaal begrijp de basis,het is een stuk makkelijker om je hoofd erbij te houden.

De wettelijke woonplaats zelf is niet altijd dezelfde als de fiscale woonplaats in België. Als u aanspraak maakt op de niet-verblijfsstatus, moet u deze nog bewijzen.

Zet je eenden op een rij en profiteren van uw fiscale woonplaats in België.

Op maat gemaakte strategieën voor belastingoptimalisatie kunnen u helpen uw belastingen legaal te verlagen— hetzij als particulier, bedrijf, belastingplichtige of niet-belastingplichtige. U kunt hier meer leren.

Blijf aan de goede kant van de Belgische belastingdienst en zorg ervoor dat u uw fiscale woonplaats, rechten en plichten begrijpt.

De inhoud van dit artikel is bedoeld als algemene leidraad voor het onderwerp. Er moet specialistisch advies worden ingewonnen over uw specifieke omstandigheden.

Kim Kardashian

"Valt vaak naar beneden. Algemene tv-fan. Ongeneeslijke zombie-fan. Subtiel charmante probleemoplosser. Amateur-ontdekkingsreiziger."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.