België Project duwt stadslandbouw naar nieuwe hoogten-Project – Regionaal beleid

Een grote kas gebouwd op het dak van een schuur in de stad Roeselare, in de Belgische provincie West-Vlaanderen, zal waarschijnlijk hoogwaardige, duurzame groenten produceren in een grotendeels stedelijke omgeving. Het gebouw van 9.000 m2 is ontworpen en gebouwd in het kader van het project Agrotopia Crop on Top, ondersteund door het EFRO. Kassen maximaliseren het gebruik van energie en water en ontwikkelen goede praktijken voor hydrocultuursystemen.


Agrotopia kas in Roeselare © DE BOVENSTAANDE PLANT – AGROTOPIA


Met onze kas op het dak willen we een voorbeeld stellen van hoogtechnologische stadslandbouw die innovatie in de glastuinbouwsector in België en de hele EU kan ondersteunen. Het doel is om de voedselproductie op een duurzame manier te integreren in de stedelijke omgeving.

Mia Demeulemeester, Gedelegeerd Bestuurder, Inagro, projectpromotor

Het bevindt zich op de landbouwveilingmarkt van de stad en is sinds de zomer van 2021 actief. Er is veel zorg besteed aan een duurzame productie. Restwarmte wordt aan de kas geleverd door gemeentelijke afvalverbrandingsovens en WKK-installaties die voornamelijk magazijnen onder daken bedienen.

Vijf cilinders die zo’n 2.000 m3 regenwater opslaan dat bestemd is voor irrigatie, zorgen voor een rationeel gebruik van water.

Ongeveer 6000 m2 van de kas is bestemd voor de teelt van bladgroenten en fruit zonder grond. Bovendien maakt een compartiment voor binnenteelt met kunstmatige LED-verlichting en een 12 m hoog verticaal kasgedeelte de ontwikkeling, validatie en demonstratie mogelijk van de modernste best practices in hydrocultuursystemen voor groentegewassen.

Levend innovatielaboratorium

Met het project is een levend laboratorium gerealiseerd dat moet bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën op het gebied van kassen en stadslandbouw. Bij het innovatie- en onderzoeksproces worden verschillende partners uit de agrarische sector betrokken.

De live-laboratoriumbenadering is geïmplementeerd in drie lopende initiatieven: Hy4Dense, wiens doel het is om een ​​nieuw hydrocultuursysteem te ontwerpen voor het telen van groenten door middel van dicht zaaien; Vertihydro waar boeren, onderzoekers en technologieleveranciers de parameters en beperkingen bepalen voor het ontwerp van verticale kasteeltsystemen; en Entomoponics waar boeren de mogelijkheden bestuderen en testen om kasruimten efficiënter te gebruiken.

Sinds september 2020 zijn levende laboratoria gecertificeerd door ENOLL, het Europese netwerk van levende laboratoria.

Bouw samenwerkingsruimten

De ligging van de agrotopia biedt een unieke mogelijkheid tot interactie met de agrarische sector. Onderzoekers, boeren, technologieaanbieders, kennisinstellingen, opvoeders en leden van het maatschappelijk middenveld kunnen elkaar ontmoeten en samenwerken in levende laboratoria. Agrotopia moet een stimulerende onderzoeksomgeving bieden en een echt voorbeeld zijn van stedelijke gewasproductie.

uitkeringsontvangers

“Agrotopia living Laboratory biedt ons een unieke kans om de ontwikkeling van ons technologieplatform voor microbioomgezondheidsbeheer in de tuinbouw te lanceren. De ultramoderne infrastructuur, gecombineerd met deskundig personeel en de modulaire lay-out van de faciliteit, stelt ons in staat om zeer gecontroleerde experimenten parallel uit te voeren op verschillende oogstcycli. ”

Ruben Props, mede-oprichter van startup Kytos, gespecialiseerd in microbioomtechnologie

“Als R&D-centrum is Agrotopia een belangrijke schakel tussen Roeselare en de regio om professionele stadstuinbouw te implementeren in een ontwikkelingsregio. Agrotopia zet Roeselare als Food Valley op de kaart van Europa en de wereld als uniek en innovatief ecosysteem voor land- en tuinbouw.”

Kris Declercq, burgemeester van de stad Roeselare

Totale EU-investeringen en financiering

De totale investering van het project “Cut Above: Agrotopia” bedraagt ​​10.951.589 EUR, waarvan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 900.000 EUR bijdraagt ​​in het kader van het operationele programma “Vlaanderen” voor de programmeringsperiode 2014-2020. Investeringen vallen onder de prioriteit “Behoud en bescherming van het milieu en bevordering van hulpbronnenefficiëntie”.

Schrijfdatum

30/09/2021

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.