België Nieuws :: Alles verandert in 2022 als je een huis koopt, bouwt of verbouwt :: België Nieuws

Bent u van plan om in 2022 een huis te bouwen, kopen of verbouwen? Wees gewaarschuwd dat u, zoals bij bijna elk jaar, rekening moet houden met een aantal wijzigingen. Dat Livios . bouwplaats geeft u een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

De federale regering heeft keurde de verlenging van het verlaagde btw-tarief tot 6% voor sloop-wederopbouw goed. Het btw-attest dat ingevuld moet worden om overal in België van het tarief van 6% op verbouwingen te genieten, wordt vervangen door een eenvoudige vermelding op de factuur.

Brussel

In Brussel gaat de bonuspooling in op 1 januari 2022. De oude premies – voor energie, woningrenovatie en geveldecoratie – worden gegroepeerd onder RENOLUTIEpremies. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2022 worden ingediend. Tijdens de overgangsperiode, tussen 1 januari en 1 maart, kunnen geen aanvragen worden ingediend.

Wallonië

Een project gericht op de vereenvoudiging van de renovatiepremie bevindt zich momenteel ook in Wallonië maar is nog niet definitief afgerond. Het doel is in ieder geval om de premie voor dakisolatie en voor werken van minder dan 3.000 euro te vereenvoudigen. Voor deze job is geen energieaudit meer nodig. Lees meer over energieaudits.

• Vereenvoudigde renovatiepremies: In Vlaanderen wordt een nieuwe renovatiepremie verwacht voor de tweede helft van 2022. Zodra deze van kracht wordt, zullen de bestaande premies voor energie en renovaties verdwijnen.

• Opnamerechten: Het inschrijfgeld voor de aankoop van een gezinswoning wordt verlaagd van 6% naar 3%, mits u geen andere woning bezit. Doet u een volledige energetische renovatie of sloop-reconstructie, dan wordt het tarief zelfs verlaagd naar 1%. Daar staat tegenover dat bij het investeren in een tweede woning, investeringsvastgoed of een bouwgrond wanneer u al eigenaar bent, het inschrijfgeld vanaf 2022 daalt van 10 naar 12%.

• Verplichte vaardigheden tijdens aankoop: Vanaf 2022 moeten banken in Vlaanderen vastgoed laten taxeren voordat ze een hypothecair krediet kunnen verstrekken.

• WIJ: Verkoop je een woning of appartement, dan is het PEB (EPC – Energieprestiecertificaat) uiterlijk in 2019. Daarnaast moeten alle gebouwen met minimaal vijftien woningen een PEB-certificaat voor de openbare ruimte hebben.

• S-niveau nieuwbouw: Vanaf 2022 moet het S-peil (dat sinds 2018 de K-waarde verving) van de gebouwschil S28 zijn, niet S31.

• Nieuwe E-peilen voor grote energetische renovaties: Niveau E gaat tot E60 als je in 2022 een grote energetische renovatie doet.

• Verbod op installatie van nieuwe oliegestookte ketels: Vanaf 2022 is het verboden om nieuwe oliegestookte ketels te installeren in nieuwe gebouwen of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan. Ze worden alleen toegestaan ​​tijdens kleine verbouwingen of als er geen toegang is tot aardgas.

• Tarief voor elektriciteitscapaciteit: Vanaf 2022 gelden er nieuwe elektriciteitstarieven. Ze zijn niet langer alleen gebaseerd op verbruik, maar ook op wanneer u elektriciteit gaat verbruiken. De boodschap is duidelijk: consumenten wordt gevraagd om hun consumptie te spreiden over de tijd.

• Premie voor zonnepanelen: De premie van 1.500 euro voor zonnepanelen wordt vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs verlaagd, maar blijft in 2022 gehandhaafd.

• Huishoudelijke batterij: De maximale premie voor huishoudelijke batterijen werd verlaagd van 2.550 naar 1.725 euro.

• Micro-WKK of brandstofcellen: Premies voor micro-WKK-systemen of brandstofcellen met een vermogen van minder dan 10 kWh zijn niet toerekenbaar bij gebruik van fossiele brandstoffen.

Lees ook op Livios.be:

Thuisbatterij, een stijgende trend: wat is het vermogen ervan?

Aan welke energiebehoefte moet uw woning voldoen?

Wanneer is een bouwvergunning nodig?

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een deskundige site gericht op bouwen en renoveren.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.