Belastingwijzigingen: Britse expats worden getroffen door nieuw belastingregime in België | Persoonlijke financiën | Financiën

Volgens rapporten kondigde de Belgische premier Alexander De Croo deze belastinghervormingen dinsdag aan om de begroting van het land in evenwicht te brengen. Momenteel worden buitenlanders die in België wonen met een tijdelijke werkopdracht enkel belast op de dagen dat ze daadwerkelijk in België werken.

Een doktersbriefje is ook niet meer nodig als iemand in België slechts één dag ziek is.

De maatregelen in de begroting hebben tot doel het overheidstekort voor 2022 terug te dringen.

De voorgestelde wijzigingen zouden het aantal verlagen van 5,4 procent naar 3,1 procent.

“We zijn tot een zeer breed pakket aan acties gekomen, met enkele zeer ingrijpende beslissingen”, zegt premier Alexander De Croo.

MIS NIET

België heeft een bijzonder fiscaal regime dat een beroep doet op expats die tijdelijk in België tewerkgesteld zijn, zoals bepaald in de Belastingbrief van 8 augustus 1983.

Onder dit bijzonder fiscaal regime kunnen expats die aan bepaalde voorwaarden voldoen, genieten van een vermindering van de Belgische inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen.

Op 5 februari 2021 heeft de bevoegde belastingdienst aangekondigd dat er een aantal wijzigingen zullen plaatsvinden met betrekking tot de procedure en het format voor het invoeren van een bijzonder belastingregime voor buitenlandse expats.

Vandaag genieten expats aanzienlijke kostenbesparingen, wat mede de reden is waarom het belastingregime in België zo gunstig is.

Expats die een bijzonder fiscaal statuut genieten, hoewel ze met hun gezin in België wonen, worden voor de inkomstenbelasting als niet-ingezetenen beschouwd.

Ze worden dus enkel belast op hun persoonlijk en professioneel Belgisch inkomen.

Hun belastingvrije voordelen zijn vrijgesteld omdat ze kwalificeren (voor de Belgische inkomstenbelasting) als wat bekend staat als “eigen kosten van de werkgever.

Dit belastingvrije voordeel is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot een maximum van € 11.250 of € 29.750 per jaar.

Belastingvrije voordelen, behoudens deze beperking, omvatten onder meer een vergoeding voor kosten van levensonderhoud – voor het verschil in kosten van levensonderhoud tussen België en het land van herkomst.

Het omvat ook de huurtoeslag van een persoon – voor het verschil in woonlasten tussen België en het land van herkomst.

Expats krijgen ook een belastingvrije terugbetalingskorting aangeboden voor in- en uitstapkosten en collegegeld voor hun kinderen die voltijds naar de basisschool of middelbare school gaan op een internationale school.

Op belastingvrije uitkeringen zijn geen Belgische sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd; het is echter beperkt tot 29.750 € per jaar, maar dit zal veranderen.

In 2020 telt het aantal expats in België 1,4 miljoen mensen of ongeveer 14 procent van de bevolking.

Rob Kardashian

"Certified introvert. Devoted internet fanatic. Subtly charming troublemaker. Thinker."

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.